You're the shit and I'm knee-deep in it

“ ..Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for."
- Bob Marley




Jag älskar ljudet av regn på natten. Jag gillar sommargräs. Jag gillar doften när vackra pojkar röker. Jag älskar menande leenden åt något internt. Jag älskar ljuset från stjärnorna och månen. Jag älskar att frysa sen blir värmd. Jag gillar att komma hem och dricka te efter en jobbig kväll. Jag gillar att lära mig vacka ord som betyder något speciellt.
Jag älskar längtande blickar. Jag gillar inte när vissa dagar måste ta slut. Jag älskar när det händer oväntade bra saker. Jag älskar att noga titta på andras ögon. Jag gillar kalla kinder. Jag älskar dimma. Jag gillar katter. Jag gillar att sjunga. Jag älskar att börja tycka om någon. Jag älskar sommarnätter, men vem gör inte det? Jag gillar inte inställda planer. Jag älskar att längta, men att inte glömma tiden däremellan. Jag gillar mjuka, varma händer. Jag gillar dig.





What if I never met you?
Never loved you?
Never kissed you?
Never hurt you?
Like I did.